Wetenschappelijke publicatie: Criminals as Heroes

Mijn masterscriptie over de verbeelding van criminelen als helden vormde de basis voor een wetenschappelijke publicatie die ik in 2011 samen met Peter Burger heb gepresenteerd op een retoricacongres.

Ik studeerde Geschiedenis en Journalistiek. Voor de Master Journalistiek en Nieuwe Media aan de Universiteit Leiden. In die opleiding word onder andere ingegaan op de vraag welke rol media precies spelen in onze samenleving: hoe vertellen we elkaar verhalen en wat zijn de effecten daarvan? Wat gebeurt er eigenlijk als er een verhaal via een medium tot je komt?

Het was eigenlijk ongebruikelijk dat je je eigen scriptieonderwerpen verzon, maar toen ik opperde te kijken naar de verbeelding van de crimineel als held in hedendaagse media, kreeg ik van mijn begeleider Peter Burger een enorm enthousiaste reactie. Uiteindelijk monde het uit in een scriptie waar ik nog immer trots op ben en die de basis vormde voor een artikel dat Peter en ik schreven voor het Rhetoric in Society congres in Antwerpen begin 2011.

Download het artikel hier: Criminals as Heroes- News Media Rhetoric in the Heineken Kidnap Case, of lees het op de site