Eat This: Silent Cinema

EAT THIS is een jaarlijks terugkerend, avondvullend programma rond Wereldvoedseldag. Ik stelde tweemaal een fragmentenpresentatie samen. De laatste – in 2015 – ging over het niet hebben van (genoeg) eten. De tekst hieronder schreef ik als programmbeschrijving voor de Eat This-site:

Wat is het omgekeerde van eten? Honger. Maar wat is honger? Échte HONGER. Dankzij het industriële voedselsysteem hebben we in Nederland geen idee meer. Toch is de notie van het niet hebben van voldoende eten bij iedere hap die we nemen aanwezig. Dat latente besef drijft het huidige voedselsysteem met ongekende kracht vooruit. Met goede reden: échte honger bevindt zich nog maar enkele generaties achter ons. We kennen het van het televisiescherm. We zijn er bang van en willen er het liefst niks mee te maken hebben.

In vijf edities vertoonde het Food Filmfestival meer dan honderd films over alle aspecten van eten. Haute-cuisine versus industriële productie, overvloed versus tekort, de voordelen van de moderne tijd versus de nadelen. En dus ook over honger: de antimaterie van eten.

Programmadirecteur van het Food Filmfestival Janno Lanjouw dook het festivalarchief in om de meest sprekende filmfragmenten over het hebben van honger, de oorzaken en de consequenties daarvan voor het voetlicht te brengen. Aan de hand van de fragmenten wordt duidelijk hoe honger werkt en hoe we onszelf moeten overstijgen om honger een halt toe te roepen.

CLIENTFood Cabinet

DATE15 oktober 2015; 16 oktober 2014

URL Silent Cinema op EAT THIS!