CAP 2013

In 2013 werd het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) herzien. Het GLB is het EU-beleid voor landbouw. Het is zeer invloedrijk, neemt een aanzienlijk deel van de Europese begroting voor zijn rekening en in 2012 bestond het al vijftig jaar. Daarmee is het een van de oudste en veelomvattende Europese beleidsdomeinen.

In de afgelopen vijftig jaar heeft het GLB ons veel gebracht: de tekorten ten tijde van de invoering nog op de loer lagen, werden in ras tempo omgezet in overschotten. Die bleken op hun beurt problematischer dan je zou denken. Bovendien bleek de intensieve vorm van landbouw die het resultaat was van het op productie gerichte beleid veel nadelen voor met name de biodiversiteit en het milieu.

In 2013 werd het GLB herzien. Een uitgelezen kans om vergroeningsmaatregelingen en de positie van kleine boeren vooruit te helpen. Voor de Youth Food Movement, de Nederlandse afdeling van de jongerenbeweging van Slow Food, heb ik het platform en de campagne CAP2013.org (in het Engels heet het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid the Common Agricultural Policy: de CAP) inhoudelijk vormgegeven.