Biodiversiteitsdebat SMBA

Het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam organiseerde in het najaar van 2014, in samenwerking met Youth Food Movement een discussieavond over gewas- en voedselzekerheid.  Ik leidde het gesprek waaraan kunstenaars, wetenschappers en denkers deelnamen.

De genetische diversiteit van gedomesticeerde planten, zoals tomaten, maïs en aardappelen, is in duizenden jaren ontwikkeld. De diversiteit is echter sinds 1900 in rap tempo afgenomen, parallel aan drastische veranderingen in de landbouw en de samenleving. Door de toenemende klimatologische en sociaaleconomische druk op de bronnen van ons voedsel neemt de urgentie om mogelijkheden te creëren om de diversiteit van gewassen te waarborgen alsmaar toe.

De avond werd georganiseerd naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Transplantations‘ van de Duitse kunstenaar Uli Westphal. De tentoonstelling bestond uit 50 opgekweekte tomatencultivars (door mensen ontwikkelde variëteiten). Planten dus. Erg cool. Zijn foto’s staan bij deze post. Check vooral zijn website.

CLIENTStedelijk Museum Bureau Amsterdam

DATE20 augustus 2014

URL Webpagina SMBA